Mediul Nostru - Viitorul Nostru (MN-VN)

Activități

Activitatea 1

Management de proiect

Această activitate se referă la organizarea managementului implementării proiectului de cooperare prin conturarea echipei de proiect a fiecărui GAL și stabilirea și delimitarea sarcinilor, coordonarea între cele șase GAL-uri partenere în toate aspectele ce privesc proiectul, realizarea achizițiilor de proiect, menținerea comunicarii cu partenerii, acordarea de consultanță pentru implementarea proiectului de cooperare,  auditarea financiară a cheltuielilor și decontarea plăților.

Această activitate se va realiza în teritoriile GAL Covurlui, GAL “Eremia Grigorescu 1863 Galati”, GAL Valea Prutului, GAL LEADER Colinele Moldovei , LGD „ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ” și Stowarzyszenie LGD ”MORAWSKIE WROTA” în beneficiul celor șase GAL-uri partenere și a tuturor altor participanți la proiect. (asociații, administrații publice, populație, etc).

Activitatea 2

Realizarea investițiilor necesare desfășurării activităților proiectului de cooperare

Această activitate presupune achiziția unor echipamente, mijloace de transport specializate  și/sau mașini, standuri/corturi necesare în implementarea proiectului de cooperare.

Activitatea 3

Realizarea materialelor promoționale necesare promovării și/sau realizării obiectivelor și acțiunilor proiectului de cooperare

Această activitate se împarte în urmatoarele subactivități:

3.1 Conceperea, editarea și tipărirea de afișe și/sau pliante de prezentare generală a tuturor acțiunilor proiectului de cooperare.

3.2 Conceperea, editarea și tipărirea de afișe și/sau pliante de promovare a acțiunilor din proiect.

 Aceste materiale vor fi utilizate la informarea și promovarea obiectivelor și acțiunilor proiectului către publicul larg, în mod transparent și nediscriminatoriu. Pliantele vor fi distribuite în teritoriile GAL, iar afișele vor fi expuse la sediile GAL și la sediile primăriilor partenere în proiect. Totodată, aceleași informații incluse în cadrul materialelor de promovare, vor fi publicate și pe site-urile GAL-urilor.

3.3 Realizarea de materiale promoționale necesare desfășurarii acțiunilor proiectului de cooperare:

Această acțiune va fi realizata de echipa de proiect GAL care va colabora cu furnizori externi și se va face pe teritoriile GAL, în scopul informării partenerilor implicati în proiect și a publicului.

Partenerii din Polonia vor promova proiectul prin realizarea de cărți poștale, baloane, cupe.

Activitatea 4

Organizarea unui schimb de experiență și bune practici comune

Această activitate se referă la organizarea unui schimb de experiență și bune practici comune, care se va materializa în cadrul unei vizite pe care toate cele patru GAL-uri partenere din România  o vor face în teritoriul GAL-urilor din Polonia.

Activitatea 5

Derularea unor sesiuni de informare în școli în baza graficului de activități al fiecărui GAL

Aceasta activitate are drept scop modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l incita la participare, devenind astfel conştient de viitor şi de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale.

Mai concret, activitatea vizează dezvoltarea durabilă în cadrul teritoriilor partenere în prezentul proiect de cooperare, adică promoveaza conceptul de conciliere între progresul economic și social făra a pune în pericol echilibrul natural.

Activitatea 6

Organizare acțiuni de ecologizare în cadrul teritoriilor GAL

Această acțiune își propune conștientizarea tinerilor și adulților asupra rolului pe care acestia îl au în cadrul comunității și încurajarea acestora de a desfășura acțiuni de voluntariat în domeniul protecției mediului înconjurător.

Pe parcursul implementării proiectului, fiecare GAL partener, atât GAL-urile din România, cât și cele din Polonia vor intreprinde diverse acțiuni de ecologizare în teritoriile lor.

Aceste acțiuni de ecologizare sunt foarte necesare, având în vedere că poluarea apelor din România cu pet-uri este recunoscută. Conform unor studii, în lume se aruncă anual peste 50 miliarde de pet-uri, și se reciclează doar unul din 6. Poluarea apelor afectează calitatea vieții la scară planetară. Apa reprezintă sursa de viață pentru toate organismele vii. Calitatea apelor însă, a început din ce în ce mai mult să se degradeze, ca urmare a modificarilor de ordin fizic, chimic și bacteriologic.

Activitatea va fi pregatită de către personalul propriu al GAL-urilor partenere, se va desfășura de fiecare GAL în parte în propriul teritoriu dar și în comun și se va face în beneficiul GAL-urilor partenere, a populației din teritoriile celor șase GAL-uri.

Activitatea 7

Stabilirea metodologiei comune pentru a extrage și analiza informații din teritoriu

În cadrul acestei activități va fi stabilită o metodologie comună de lucru pe baza căreia cele șase GAL-uri partenere în proiectul de cooperare vor identifica, aduna și analiza informații din teritoriu cu privire la elementele pe care le vor include în cadrul unei aplicații informatice ce are drept scop promovarea teritoriilor din punct de vedere turistic și ecologic.

Metodologia va fi discutată de către parteneri și va fi comună pentru toate cele șase teritorii vizate de proiect. Scopul stabilirii acesteia este de a aduna informații calitative care să completeze datele cantitative disponibile cu privire la elementele ce țin de: patrimoniu de mediu, obiective turistice, spații de cazare si restaurante, trasee turistice, bune practici ambientale, floră și faună, etc.

Activitatea 8

Identificarea unor rute/trasee de parcurs cu bicicleta

În cadrul acestei activități vor fi identificate minim 5 trasee din fiecare GAL care pot fi parcurse cu bicicleta și care vor putea fi utilizate pentru a fi introduse în cadrul aplicației informatice ce se va crea precum și un traseu comun pe care se vor organiza acțiunile cicloturistice.

Identificarea acestor trasee se va face de către o echipă de experți specializați în domeniu și cu experiențe în stabilirea celor mai corespunzătoare trasee, sprijiniți de echipele GAL-urilor partenere, pentru a putea fi practicabile.

Activitatea 9

Dezvoltarea unei aplicații informatice pe telefonul mobil și web comună cu elemente legate de patrimoniul și identitatea locală

Dezvoltarea unei aplicații informatice pe telefonul mobil și web comună, cu elemente ce țin de patrimoniul de mediu, obiective turistice, spații de cazare și restaurante, trasee turistice, bune practici ambientale, floră și faună, etc., prin introducerea informațiilor culese din teritoriu.

Scopul acestei activități este implementarea unei aplicații care să ajute la dezvoltarea turismului și implicit a economiei locale din cadrul teritoriilor GAL partenere în proiectul de cooperare.

Aplicația mobilă va fi disponibilă pentru urmatoarele platforme pentru Smartphones sau Tablete:

 • iOS: se va putea descarca de către terminalele mobile ale Apple (iPhone + iPad) din magazinul de aplicații App Store.
 • Android: la nivel mondial, dar în special la nivel național, este platforma cea mai extinsă având în vedere că o multitudine de mărci utilizează acest sistem de operare creat de Google. Descarcarea aplicației se poate face din magazinul de aplicatii Google Play.

Activitatea 10

Publicitate online in vederea creșterii vizibilității paginii web și a aplicației informatice

Aceasta activitate presupune organizarea unei campanii online de promovare a paginii WEB și a aplicației pe telefonul mobil, a filmului documentar de promovare turistică a teritoriului, și/sau a diverselor activități desfășurate (activitățile de ciclism) cu ajutorul internetului și/sau a rețelelor de socializare. Vor putea fi organizate diverse tipuri de campanii online:

 • Google Search – campanie search ce presupune anunțturi publicitare pe google.ro în funcție de cuvintele cheie căutate;
 • Google Display – campanii display ce presupun anunțuri text și imagine în rețeaua de site-uri partenere google;
 • Gmail ADS – publicitate sub formă de e-mail-uri personalizate în inboxul Gmail
 • Youtube – campanie ce presupune promovarea de video-uri pe canalul Youtube

Activitatea 11

Acțiuni cicloturistice

Trei dintre GAL-urile partenere (Covurlui, Eremia Grigorescu 1863 Galați și LEADER Colinele Moldovei) vor organiza câte 10 acțiuni cicloturistice de recunoaștere a teritoriilor GAL, pe trasee stabilite de experții cooptați. Aceștia vor identifica obiective și vor aduce la cunoștință zone deosebite din teritorii, muzee, biserici, mănăstiri, monumente, situri arheologice, etc.. Conform informațiilor puse la dispoziție de experți și participanți, se va stabili ulterior un traseu comun care să cuprindă terioriul GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați si GAL Covurlui. Acesta va fi introdus în aplicația comună realizată pentru telefonul mobil.

Participantii la acțiuni vor proveni atat din teritoriile GAL pe care se desfasoara traseul de pacurs cu bicicleta, cât și din afara acestora. De asemenea, cu ocazia acestei activități, vor putea veni în România și reprezentanți (echipa tehnică/elevi/actori locali) ai GAL-urilor partenere din afara Romaniei.

Fiecare GAL își va organiza propriile acțiuni în teritoriu sub formă de: activități cicloturistice de cunoaștere a potențialului turistic al GAL, acțiuni cu elevii din școli. Participarea elevilor va fi coordonată de un cadru didactic desemnat de fiecare școală participantă la acțiunea respectivă.

Bicicletele achiziționate în cadrul proiectului vor fi puse la dispoziția tuturor persoanelor înscrise la acțiune, indiferent de categoria socială.

Activitatea se realizează în beneficiul GAL-urilor partenere și a populației în general.

Activitatea 12

Acțiune comună de promovare turistică a teritoriilor

Această activitate presupune, următoarele etape:

 1. Se va realiza o strategie comună utilizată pentru pregatirea unui pachet de promovare a teritoriilor, care va fi pus la dispoziția agentiilor turistice interesate.
 2. Conceperea si tipărirea broșurii.
 3. Realizarea unui film comun de prezentare a teritoriilor.

Această activitate va fi realizată de către echipele de proiect ale GAL-urilor partenere în proiectul de cooperare în colaborare cu experți externalizați, în beneficiul GAL-urilor partenere,  a teritoriilor GAL și a populației în general. Acesta va putea fi accesat în centrul de informare turistică și la sediile GAL-urilor.

Activitatea 13

Realizarea unui centru de informare turistică și informare asupra protecției mediului

Acesta va fi realizat la sediul GAL Eremia Grigorescu 1863 Galati, dar va contine informații din toate cele șase teritorii partenere in proiectul de cooperare.

Vor fi amenajate  una sau două încaperi, unde vor fi expuse diverse fotografii cu obiective turistice din teritorii, afișe/pliante cu informații despre protectia mediului, broșura finală, filmulețe realizate de copii, etc.

De asemenea va exista un birou/spațiu unde vor fi puse la dispozitia turiștilor/persoanelor interesate/copiilor  totemuri digitale unde acestia pot vizualiza informațiile de pe aplicatia informatică privind teritoriile GAL, videoclipuri, jocuri legate de teritoriile GAL sau de protecția mediului înconjurător.

În cadrul acestui centru se vor putea vizualiza fotografii de la toate evenimentele și activitățile realizate în proiectul de cooperare. Se poate numi și ”cartea de vizită” a partenerilor.

Această activitate va fi realizată de către echipele de proiect ale GAL-urilor partenere în proiectul de cooperare în beneficiul GAL-urilor partenere, a teritoriilor GAL și tuturor celor interesați.

Activitatea 14

Realizarea unui site al proiectului

Va fi realizat un site al proiectului, care va fi comun pentru toate cele șase GAL-uri partenere în proiectul de cooperare.

Site-ul va fi realizat de către GAL Covurlui, dar va contine informații referitoare la toate teritoriile, precum:

 • Informații generale despre teritoriile GAL
 • Informații despre toate activitățile din proiect ce urmeaza a fi desfășurate
 • Informații despre acțiunile din proiect dupa desfășurarea acestora
 • Filmulete, fotografii, etc

Această activitate va fi realizată de către echipele de proiect ale GAL-urilor partenere în proiectul de cooperare în colaborare cu experți externalizați, în beneficiul GAL-urilor partenere, a teritoriilor GAL și a celor interesați.

Activitatea 15

Diseminarea rezultatelor proiectului

În cadrul acestei activități vor fi concepute, editate și tipărite diverse materiale de promovare ce vor conține informații referitoare la rezultatele proiectului de cooperare.

Astfel, vor fi realizate afișe, pliante și o broșură finală cu rezultatele acțiunilor proiectului de cooperare.

Aceste materiale vor fi utilizate la diseminarea rezultatelor proiectului către publicul larg, în mod transparent și nediscriminatoriu. Pliantele și broșura vor fi distribuite în teritoriile GAL, iar afișele vor fi expuse la sediile GAL și la sediile primăriilor partenere în proiect. Totodată, aceleași informații incluse în cadrul materialelor de promovare, vor fi publicate și pe site-urile GAL.